Sollerödräkten
Folkdräkter. Finns det något tjusigare man kan bära? Det tror jag faktiskt inte! Vackra detaljer, intressanta mönster, klara färger och spännande historia. Själv äger jag en Sollerödräkt, en riktigt gammal sådan, som jag ärvt av min mycket saknade farmor, Trapp Astrid. 
 
Sollerödräkten är lite speciell i jämförelse med Moradräkten, då den är mycket rik på ålderdomliga drag och variationer. Dräkterna har mycket likheter med varandra, av den anledningen att Sollerön tillhörde Mora socken fram till 1776. Nya detaljer som kom till Moradräkten nådde aldrig Sollerön, medan Sollerödräkten istället påverkades av grannsocknarna i söder, Siljansnäs och Leksand. 
 
Både Sollerödräkten och Moradräkten har väldigt gamla anor, och finns beskrivna i dokument som är från 1600-talet. De äldsta detaljerna på dräkterna är bland annat det sydda halsklädet samt livkjolen. Men varför just Sollerödräkten har fått bevara många ålderdomliga drag kan ha att göra med Sollerö sockens isolerade läge. Folket levde länge av vad de själva kunde producera, och även dräkten påverkades av detta faktum. Man använde helt enkelt det matrial som fanns till hands, vilket begränsade möjligheterna till förnyelse och förändring av dräkten. 
 
 
Lillkullan Astrid, bilden är från midsommar. Roligt att vi fick låna en folkdräkt i år, så även hon fick vara riktigt finklädd!